امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت بیرجندی فود | رستوران الو برگر

بــــیـــرجــــنـــدی فـــــود

سفارش آنلاین غذا و فست فود

12 الی 15 و 18 الی 22

غذاهای آماده

20,000
15,000
16,000
15,000
12,500
12,500

ساندویچ ها

10,000
7,200
12,000
7,200
6,800
11,000
12,000
28,000
7,000
9,500
12,000
25,000

پیتزاها

مینی
متوسط

مرغ بریان

خرید 32,000 تومان

سبد خرید

سبد خرید

سبد خرید خالی است

نوشیدنی ها

قیمت : 3,000 خرید
قیمت : 3,000 خرید
قیمت : 9,000 خرید
قیمت : 9,000 خرید
قیمت : 4,500 خرید
قیمت : 2,500 خرید
قیمت : 4,500 خرید

ساندویچ مرغ

انتخاب نان
قیمت :    8,000   تومان

ساندویچ چیزبرگر

انتخاب نان
قیمت :    7,500   تومان

ساندویچ پیتزا

انتخاب نان
قیمت :    9,000   تومان

ساندویچ دوبل برگر

انتخاب نان
قیمت :    10,000   تومان

پیتزا مرغ و قارچ مینی

قیمت :    13,000   تومان

ساندویچ رویال برگر

انتخاب نان
قیمت :    11,000   تومان

ساندویچ هات رویال

انتخاب نان
قیمت :    11,000   تومان

ساندویچ کوکتل

انتخاب نان
قیمت :    5,700   تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

انتخاب نان
قیمت :    7,000   تومان

پیتزا دانشجویی یک نفره

قیمت :    12,000   تومان

چیزبرگر زغالی

قیمت :    13,000   تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

انتخاب نان
قیمت :    10,000   تومان

پیتزا قارچ و پنیر یک نفره

قیمت :    18,000   تومان

ماشروم برگر زغالی

قیمت :    14,000   تومان

سیب زمینی پنیری

قیمت :    12,000   تومان

ساندویچ قارچ برگر

انتخاب نان
قیمت :    8,000   تومان

پیتزا پپرونی مینی

قیمت :    13,000   تومان

پیتزا قارچ و پنیر مینی

قیمت :    11,000   تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

قیمت :    21,000   تومان

سیب زمینی ساده

قیمت :    10,000   تومان

پیتزا فرانکفورتر مینی

قیمت :    13,000   تومان

پیتزا گوشت و قارچ مینی

قیمت :    17,000   تومان

پیتزا میگو مینی

قیمت :    18,000   تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

قیمت :    30,000   تومان

پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

قیمت :    30,000   تومان

پیتزا ویژه دو نفره

قیمت :    45,000   تومان

پیتزا مخصوص دو نفره

قیمت :    40,000   تومان

پیتزا رست بیف دو نفره

قیمت :    43,000   تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

قیمت :    29,000   تومان

پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

قیمت :    29,000   تومان

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

قیمت :    41,000   تومان

پیتزا مخصوص خانواده

قیمت :    50,000   تومان

پیتزا پپرونی خانواده

قیمت :    45,000   تومان

پیتزا مخلوط خانواده

قیمت :    45,000   تومان

ساندویچ جگر

انتخاب نان
قیمت :    6,500   تومان

پیتزا رست بیف خانواده

قیمت :    50,000   تومان

ساندویچ هات داگ

انتخاب نان
قیمت :    7,500   تومان

ساندویچ استیک

انتخاب نان
قیمت :    8,000   تومان

پیتزا میکس مینی

قیمت :    18,000   تومان

پیتزا ماهی مینی

قیمت :    18,000   تومان

پیتزا اسپایسی مینی

قیمت :    13,000   تومان

پیتزا ماریانا مینی

قیمت :    13,000   تومان

پیتزا مخلوط مینی

قیمت :    12,000   تومان

پیتزا پنجره ای کوچک

قیمت :    19,000   تومان

پیتزا ویژه یک نفره

قیمت :    32,000   تومان

پیتزا میکس یک نفره

قیمت :    31,000   تومان

پیتزا ماهی یک نفره

قیمت :    28,000   تومان

پیتزا رست بیف یک نفره

قیمت :    30,000   تومان

پیتزا فرانکفورتر یک نفره

قیمت :    21,000   تومان

پیتزا کالزونه یک نفره

قیمت :    21,000   تومان

پیتزا مرغ و قارچ یک نفره

قیمت :    21,000   تومان

پیتزا اسپایسی یک نفره

قیمت :    23,000   تومان

پیتزا ماریانا یک نفره

قیمت :    21,000   تومان

پیتزا میگو یک نفره

قیمت :    29,000   تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

قیمت :    20,000   تومان

پیتزا میکس دو نفره

قیمت :    40,000   تومان

پیتزا ماهی دو نفره

قیمت :    38,000   تومان

پیتزا فرانکفورتر دو نفره

قیمت :    29,000   تومان

پیتزا اسپایسی دو نفره

قیمت :    31,000   تومان

پیتزا ماریانا دو نفره

قیمت :    31,000   تومان

پیتزا میگو دو نفره

قیمت :    35,000   تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

قیمت :    29,000   تومان

پیتزا قارچ و پنیر دو نفره

قیمت :    28,000   تومان

پیتزا ویژه خانواده

قیمت :    53,000   تومان

پیتزا میکس خانواده

قیمت :    50,000   تومان

پیتزا ماهی خانواده

قیمت :    45,000   تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

قیمت :    47,000   تومان

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

قیمت :    50,000   تومان

پیتزا اسپایسی خانواده

قیمت :    45,000   تومان

پیتزا ماریانا خانواده

قیمت :    45,000   تومان

پیتزا قارچ و پنیر خانواده

قیمت :    37,000   تومان

پیتزا پنجره ای بزرگ

قیمت :    26,000   تومان

پیتزا فرانکفورتر خانواده

قیمت :    45,000   تومان

زغالی برگر

قیمت :    12,000   تومان

رویال برگر زغالی

قیمت :    14,000   تومان

دوبل برگر زغالی

قیمت :    18,000   تومان

دوبل چیزبرگر زغالی

قیمت :    19,000   تومان

بیکن برگر زغالی

قیمت :    15,000   تومان

چیکن مخصوص زغالی

قیمت :    13,000   تومان

چیکن برگر زغالی

قیمت :    11,000   تومان

زغالی ویژه (میکس)

قیمت :    20,000   تومان

بیگ برگر زغالی

قیمت :    20,000   تومان

ساندویچ کباب لقمه

انتخاب نان
قیمت :    6,000   تومان

پیتزا دانشجویی مینی

قیمت :    8,500   تومان

پیتزا ویژه مینی

قیمت :    19,000   تومان

پیتزا مخصوص مینی

قیمت :    17,000   تومان

پیتزا رست بیف مینی

قیمت :    19,000   تومان

رستوران ها

پیش غذا و مخلفات

سس مایونز قیمت : 500 خرید
سس گوجه فرنگی تند قیمت : 500 خرید
سس گوجه فرنگی قیمت : 500 خرید
سس فرانسوی قیمت : 500 خرید
سیب زمینی پنیری بزرگ قیمت : 12,000 خرید
سیب زمینی کوچک قیمت : 8,000 خرید
سیب زمینی پنیری کوچک قیمت : 10,000 خرید
سیب زمینی بزرگ قیمت : 10,000 خرید
رستوران های همکار
ارتباط با ما
09358046394 - مجــــیــدی
درباره ما
بـــیرجـــندی فـــــود - سفارش آنلاین غذا و فست فود
ساعات کاری سامانه : 12 الی 15 و 18 الی 22

logo-samandehi
با عرض پوزش ، سامانه در غیر ساعات کاری غیر فعال می باشد!
ساعات کاری سامانه : 12 الی 15 و 18 الی 22